Giới thiệu

Xuất phát từ việc muốn chia sẻ lại kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư bất động sản. Với gần 5 năm kinh nghiệm, tôi đã từng mua bán, chuyển nhưỡng rất nhiều loại hình bất động sản. Có thể kể một vài ví dụ như, căn hộ, đất nền, nhà hình thành trong tương lai, hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán. Sau khi tôi đã và đang tham gia vào lĩnh vực môi giới. Nên tôi hiểu rõ làm thế nào để có thể đầu tư vừa hiệu quả vừa an toàn.

Đó là lý do website này ra đời, và từ đây tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân nhằm giúp anh/chị phần nào tránh được những sai lầm mà tôi đã từng mắc phải trong quá trình đầu tư của mình.

Tất cả những kinh nghiệm kiến thức tôi viết đều dựa trên hiểu biết kết hợp với những kiến thức tôi đã tự tìm tòi, hoặc học được từ những người thầy. Rất mong nhận được góp ý của tất cả các anh/chị độc giả để giúp tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Hồ Chí Minh ngày 05/07/2019

Quang Toàn